RD Drienovec demontáž a likvidácia azbestovej krytiny

  • PROJEKT RD Drienovec
  • Realizácia 2022
  • Spravili sme Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny.