MG craft s.r.o.

Hlavnú náplň našej práce tvoria šikmé strechy a systémy s tým súvisiace. Problematiku šikmých striechpriamo ovplyvňuje nezastaviteľný vývoj nových materiálov a technických riešení. Na základe toho rastú aj nároky na vedomosti a vzdelanie majstrov.

Držíme krok s dobou, čoho dôkazom je aj naša účasť na odborných kurzoch a školeniach. Vedomosti a zručnosti sú neoddeliteľnou súčasťou našej práce, a to najmä pri výbere vhodných materiálov a technických riešení, plniacich čo najbližšie predstavy zákazníkov.

Začiatky našej firmy sa začali písať už v roku 2008, kedy som ako učeň s chuťou a záujmom o toto remeslo nastúpil k partii skúsených strechárskych majstrov.
Postupom času a množstvom zhotovených zákaziek pribúdali skúsenosti a spokojní zákazníci. Tento trend a rastúci dopyt zákazníkov nám otvoril dvere na trh, čoho výsledkom bolo založenie našej spoločnosti MG craft s.r.o..

Poskytneme Vám komplexný balík služieb

a profesionálnych riešení pre Vašu strechu.

Naša profesionalita,

Vaša spokojnosť

Pôsobíme v regióne východného Slovenska,

a to hlavne v Košickom kraji.

CECH STRECHÁROV SLOVENSKA

Naša spoločnosť MG craft s.r.o. splnila všetky kvalitatívne kritéria pre riadne členstvo v CECHU STRECHÁROV SLOVENSKA a získala certifikát potvrdzujúci jej kvalitatívne a odborné skúsenosti v odbore.

HORE