RD Rozhanovce – rekonštrukcia neodborne zhotovenej strechy

  • PROJEKT RD Rozhanovce
  • Realizácia 2023
  • Spravili sme Výmena strešnej krytiny, latovania a strešnej fólia z dôvodu intenzívneho zatekania.