RD Medzev

  • PROJEKT Medzev
  • Realizácia 2020
  • Spravili sme Rekonštrukcia strechy s degradovaným asfaltovým šindľom - prekrytie plechovou krytinou.