RD Čečejovce

  • PROJEKT RD Čečejovce
  • Realizácia 2022
  • Spravili sme Rekonštrukcia strechy - výmena stršenej krytiny.